Last Updated on 16 בינואר 2018 by יוסי זאבי

מפעם לפעם אני זוכה להשתתף בפרויקטים מעניינים בפלטפורמות שונות, חלקם מעולם התקשורת וחלקם מעולם הפרסום. כאן תוכלו לראות חלק מהתכנים בהם השתתפתי.