שרירי הבטן הם קבוצה של ארבעה שרירים המהווים חלק "משרירי הליבה". שמות השרירים הם:

  1. רחב בטני
  2. אלכסוני פנימי
  3. אלכסוני חיצוני
  4. ישר בטני

לשרירי הבטן תפקידים חשובים בגוף האדם, בין השאר הגנה על האיברים הפנימיים, יציבה נכונה, ביצוע תנועות בגופנו ועוד. לכל אחד מהם ישנו את התפקיד האופייני ו אך למעשה כל ארבעת השרירים עובדים יחדיו. לחיזוק שרירי הבטן והליבה חשיבות רבה לעוסקים בספורט ולכלל האוכלוסיה בשמירה על בריאות ותפקוד תקין.

 

פוסטים