Rotator cuff הוא המינוח הלועזי לקבוצת שרירי החפת הנמצאים במפרק הכתף ומלבד ייצוב המפרק אחראים למספר תנועות חשובות במפרק.

מכיוון ששרירים אילו עוטפים את מפרק ומפועלים בין חללים קטנים וסבוכים בתוך מפרק הכתף, לא אחת בפציעות כתף רבות מעורבים אחד או יותר משרירי החפת.

תרגול השרירים יכול להתבצע במספר דרכים כאשר בין הנפוצות והשכיחות בהן תרגול באמצעות גומיה.

פוסטים