tabata הינו שם של פרוטוקול אימון פופולרי אשר פותח לפני מספר שנים על ידי פרופסור היזומי טאבטה כחלק ממחקר שערך.
הפרוטוקול כולל אימון קצר של 4 דקות בלבד המורכב מ-8 מקטעי עבודה עצימים מאוד של 20 שניות ו-8 מקטעי מנוחה של 10 שניות.
כאמור האימון אינטנסיבי ועצים מאוד ותוצאות המחקר המקורי הראו שיפור של מספר מרכיבי כושר.

מאמני כושר רבים נוהגים לשלב אימוני טאבטה כחלק ממערכי האימון שלהם  מכיוון שאת האימון הקצר ניתן לבצע באמצעות מכשירי אימון שונים או באמצעות תרגול כנגד משקל גוף בלבד.

Portfolio Items