מושג המתייחס לאביזרים עתירי טכנולוגיה לרוב בתחום הבריאות, אשר מטרתם להעצים, לנטר ולהעשיר את חווית השימוש של המשתמשים. דוגמא מעולה לטכנולוגיה לבישה הינה שעונים שמודדים דופק.

פוסטים