תקנון ותנאי השימוש

כל הכתוב בתקנון תנאי השימוש פונה לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הגלישה והשימוש באתר www.yosport.co.il מהווים את הצהרתך כי קראת את התקנון, תנאי השימוש ונתת את הסכמתך המלאה לכל התנאים הכתובים ומפורטים בתנאי השימוש בתקנון זה.

מודגש בזאת כי התכנים אינם מתאימים לכל אחד ואחת. התכנים המוצגים הינם להעשרה בלבד, בחלקם דעה ופרשנות אישית ובשום אופן אינם מעודדים שימוש בתוספי תזונה ו/או תוספים/חומרים משום סוג. התכנים אינם מהווים המלצה לתוכנית תזונה, אימון, או פעילות גופנית, או אחרת, משום סוג ואין לראות בהם תחליף להתייעצות פרטנית עם רופא וכל גורם מוסמך או רלוונטי.

בעלי האתר ומפעיליו אינם מתחייבים להפקת תוצאות כלשהן מהשימוש בתכנים ובשירותי האתר השונים ולא תהיה לך כל דרישה, טענה, או תביעה כנגד בעלי האתר, נציגיו ומפעיליו.

אחריותו של המשתמש ושחרור בעלי האתר מאחריות

לבעלי האתר שמורה הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתם וללא כל הודעה מראש ולא תחול עליהם שום אחריות במישרין, או בעקיפין באשר לנזק הנובע מהשימוש באתר באשר הוא, לרבות עיכוב או העדר אפשרות להשתמש באתר ובתכניו.

שימוש באתר מותר אך ורק לצורך פרטי ולא למטרות עסקיות.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

הינך מאשר את השימוש בפרטיך השונים בעבור שירותי האתר השונים לרבות רשימת דיוור, קבלת עדכונים, חומרים ומידע פרסומי ושיווקי באמצעות ערוצי התקשורת השונים לרבות טלפון, דואר ואינטרנט. ניתן לבטל הסכמה בעבור פרסומים חדשים וזאת באמצעות הודעה בכתב לבעלי האתר. בעת הגלישה באתר נעשה שימוש בקבצי "cookies" לצרכים שונים, אם ברצונך להימנע מכך אנא חסום אפשרות זאת בדפדפן שלך או הימנע מהשימוש באתר.

יחד עם זאת מודגש כי בעלי האתר עושים ככל יכולתם להגן על פרטיך האישיים והמידע שהינך משתף.

אחריות למוצרים ושירותים של צדדים שלישיים

בעלי האתר אינם אחראים לתכנים פרסומיים המופיעים או מוצעים ע"י צד שלישי כגון יוטיוב וכדומה ואינם מתחייבים כי יעבירו, או ימנעו מלהעביר את פרטיך לצד שלישי.

תכנים שנמסרו לפרסום ממשתמשים

באזורים מסוימים באתר כגון פורומים וכדומה מתפרסמים תכנים המועלים ע"י משתמשי האתר השונים. אין בעלי האתר אחראים במישרין, או בעקיפין לתכנים אלו ולשימוש הנובע מהם.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

באתר מופיעים תכנים רבים ובפורמטים שונים, כגון: קבצי אודיו, וידאו, גרפיקה, טקסט וכדומה. כל החומרים השונים באתר מוגנים בזכויות יוצרים והינם קניין רוחני של בעליהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכתב ולעשות שום שינוי, או שימוש פרטי, או מסחרי, או אחר, בתכני האתר לסוגיהם, ללא הסכמה ברורה בכתב ומראש מבעלי הזכויות.

הפרעות באתר

אין לעשות כל שימוש או מעשה באתר האסורים בחוק, לרבות פעילויות מחשב זדוניות למיניהן, נזקים, הפרעות וכיו"ב. בעלי האתר מעודדים שימוש בקוד התנהגותי אתי ומכובד בעת השימוש בפורומים השונים ושומרים לעצמם את הזכות להסיר על פי שיקול דעתם הבלעדי כל תגובה פוגענית באשר היא. בעלי האתר לא נושאים בשום אחריות במישרין, או בעקיפין לפגיעה בתפקודם של האמצעים האלקטרוניים השונים המשמשים לגלישה באתר עקב נזק הנגרם מהשימוש באתר ובשירותים השונים.

המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר בכל נזק שייגרם להם עקב הפרה של תנאי השימוש.

הסכמתך המלאה לתנאי השימוש והתקנון

המשתמש מצהיר כי הינו בגיר על פי חוק וכי קרא את התקנון ותנאי השימוש ומשחרר בזאת את בעלי ומפעילי האתר מכל אחריות בנוגע לנזקים כספיים ו/או נזקים אישיים, גופניים ו/או להפסדים שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים ומצהיר כי השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית.