Last Updated on 12 ביוני 2018 by יוסי זאבי

תקנון ותנאי השימוש

כל הכתוב בתקנון תנאי השימוש פונה לשני המינים וכתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

הגלישה והשימוש באתר www.yosport.co.il  ("האתר") מהווים את הצהרתך כי אתה, המשתמש, קראת את התקנון, תנאי השימוש ונתת את הסכמתך המלאה לכל התנאים הכתובים ומפורטים בתנאי השימוש בתקנון זה.

מודגש בזאת כי התכנים אינם מתאימים לכל אחד ואחת. התכנים המוצגים הינם להעשרה בלבד, בחלקם דעה ופרשנות אישית ובשום אופן אינם מעודדים שימוש בתוספי תזונה ו/או תוספים/חומרים משום סוג. התכנים אינם מהווים המלצה לתוכנית תזונה, אימון, או פעילות גופנית, או אחרת, משום סוג ואין לראות בהם תחליף להתייעצות פרטנית עם רופא וכל גורם מוסמך או רלוונטי.

בעלי האתר ומפעיליו אינם מתחייבים להפקת תוצאות כלשהן מהשימוש בתכנים ובשירותי האתר השונים ולא תהיה לך כל דרישה, טענה, או תביעה כנגד בעלי האתר, נציגיו ומפעיליו.

אחריותו של המשתמש ושחרור בעלי האתר מאחריות

לבעלי האתר שמורה הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתם וללא כל הודעה מראש ולא תחול עליהם שום אחריות במישרין, או בעקיפין באשר לנזק הנובע מהשימוש באתר באשר הוא, לרבות עיכוב או העדר אפשרות להשתמש באתר ובתכניו.

שימוש באתר מותר אך ורק לצורך פרטי ולא למטרות עסקיות.

פרטיות

שימוש באתר מהווה הסכמה להכללת נתוניו האישיים של המשתמש במאגר המידע של האתר. רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא"ל, בסלולרי ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר. בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח בדוא"ל. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הסרה בכתובת הדוא"ל של האתר.

הנתונים שימסרו על ידי משתמש באתר ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר על ידי כל משתמש יישמרו במאגר המידע של האתר לצורך הספקת שירותי האתר. מידע זה לא יימסר לצד שלישי שלא ברשות המשתמש.

בנוסף לכך האתר שומר על זכותו לאסוף, להעביר ולעשות שימוש במידע סטטיסטי שיימסר ע"י המשתמשים באתר או ייאסף במהלך הגלישה שלהם באתר כל עוד אין במידע בכדי לזהות מי מהמשתמשים באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה-IP מועדי שימוש וכו'.

האתר עושה מאמצים להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר אנו נוקטים צעדים להבטיח שהאתר נקי מווירוסים, נוזקות, רוגלות, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו אגב השימוש באתר.

עוגיות וקישורים חיצוניים

עם כניסתך לאתר נשלחת ‘עוגייה’ (Cookie) למחשב שלך המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. האתר משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.

האתר מכיל קישורים לאתרים וליישומים חיצוניים (hyperlinks), כדוגמת פייסבוק, אינסטגרם ועוד. האתר לא אחראי לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידו (לרבות בעניין תוכנם או אבטחתם). באחריות הגולש לוודא את כתובת ה-URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע להם) הוא באחריות המשתמש בלבד.

אחריות למוצרים ושירותים של צדדים שלישיים

בעלי האתר אינם אחראים לתכנים פרסומיים המופיעים או מוצעים ע"י צד שלישי כגון יוטיוב וכדומה ואינם מתחייבים כי יעבירו, או ימנעו מלהעביר את פרטיך לצד שלישי.

תוכן גולשים

האתר עשוי לאפשר למשתמשים להעלות ולהציג תכנים שונים (להלן: תוכן גולשים). הליך העלאת תוכן גולשים מתבצע לרוב בצורה אוטומטית ללא מעורבות צוות האתר. צוות האתר לא מסוגל לעמוד בכל רגע נתון על טיבו, מהותו, חוקיותו ונכונותו של כל תוכן גולשים המועלה לאתר. על כן האתר איננו אחראי לתוכן גולשים המוצג בו והוא אינו מפורסם מטעם האתר או באחריותו.

אין לפרסם באתר תוכן בעל אופי פוגעני, מאיים, שיש בו בכדי להטעות, שיש בו משום תועבה, לשון הרע או פגיעה בפרטיות של אדם או שהוא בעל אופי בלתי הולם. בתוך כך אין להעלות לאתר מידע העלול לזהות משתמש אחר שלא ברצונו או בניגוד לדין. כמו כן אין לפרסם באתר חומר בעל אופי פרסומי או מסחרי ללא רשות מפורשת בכתב מצוות האתר.

אדם או מי מטעמו אשר מעלים לאתר תוכן גולשים יישאו באחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה או נזק שינבעו מתוכן זה ומשימוש בו על ידי אחרים. משתמש באתר מתחייב שלא להעלות תוכן גולשים בניגוד להוראות תקנון זה.

משלוח חומרים לאתר מהווה אישור לכך שכל זכויות היוצרים בהם מצויות בבעלות המשתמש וכי הדבר נעשה בהתאם לכל דין. משלוח תכנים לאתר הוא בבחינת העברה לאתר של כל זכות יוצרים כלכלית בתכנים אלו ומחילה (כלפי האתר וכלפי כולי עלמא) על זכות היוצרים המוסרית בהם. האתר יורשה לעשות בתכנים אלו שימוש מסחרי ואחר בכל מקום ובכל עת לרבות להעבירם לצד ג' על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

אין במשלוח תוכן גולשים לאתר ואין בפרסומו משום התחייבות של האתר שתכנים אלו יפרסמו או יוסיפו להתפרסם.

חלק מתכני האתר ובהם תוכן הגולשים ניתנים לדירוג או חשופים לתגובות ולהערות משתמשים אחרים. צוות האתר לא מפקח על דירוגים ותכנים אלו, הם לא משקפים את דעת האתר ולא תשמע כל טענה כנגד האתר ביחס אליהם. עם זאת, במקרה בו נתקלתם בתכנים לא ראויים אנא הודיעו לנו על כך.

מובן שבעלי האתר רשאים להסיר או למנוע פרסום של תכנים גסים ולא נאותים (לא כל שכן כאלו שיש בהם משום  הטעייה או עבירה על החוק). הדבר יעשה על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר ולא תשמע כל טענה בשל כך. האחריות הבלעדית על תוכן גולשים היא של המשתמש אשר מסר אותו לפרסום.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

הקניין הרוחני באתר בתכניו ובשירותיו נמצא בבעלות האתר או בבעלות צדדים שלישיים. שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמש כל זכות בקניין הרוחני שקשור בהם ואין לעשות בו שימוש.

בפרט באתר מופיעים תכנים רבים ובפורמטים שונים, כגון: קבצי אודיו, וידאו, גרפיקה, טקסט וכדומה. אין להעתיק, להפיץ, לשכתב ולעשות שום שינוי, או שימוש פרטי, או מסחרי, או אחר, בתכני האתר לסוגיהם, ללא הסכמה ברורה בכתב ומראש מבעלי הזכויות.

הפרעות באתר

אין לעשות כל שימוש או מעשה באתר האסורים בחוק, לרבות פעילויות מחשב זדוניות למיניהן, נזקים, הפרעות וכיו"ב. בעלי האתר מעודדים שימוש בקוד התנהגותי אתי ומכובד בעת השימוש בפורומים השונים ושומרים לעצמם את הזכות להסיר על פי שיקול דעתם הבלעדי כל תגובה פוגענית באשר היא. בעלי האתר לא נושאים בשום אחריות במישרין, או בעקיפין לפגיעה בתפקודם של האמצעים האלקטרוניים השונים המשמשים לגלישה באתר עקב נזק הנגרם מהשימוש באתר ובשירותים השונים.

המשתמש מתחייב לשפות את בעלי האתר בכל נזק שייגרם להם עקב הפרה של תנאי השימוש.

הסכמתך המלאה לתנאי השימוש והתקנון

המשתמש מצהיר כי הינו בגיר על פי חוק וכי קרא את התקנון ותנאי השימוש ומשחרר בזאת את בעלי ומפעילי האתר מכל אחריות בנוגע לנזקים כספיים ו/או נזקים אישיים, גופניים ו/או להפסדים שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים ומצהיר כי השימוש באתר נעשה על אחריותו הבלעדית.