קמפיין פייבר 1 - אוחז באריזת הדגנים

קמפיין לדגני הבוקר FIBER 1 של נסטלה.
אריזות הדגנים יצאו לרשתות השיווק בינואר 2017.

צילום שלי על האריזה של פייבר 1