אימון חד צדי הוא אימון ובו אנו מאמנים בכל סט עבודה רק אחד מצדי הגוף. בתנועות חד צדיות אנו יוצרים מתח על צד הגוף שאיננו מבצע את התנועה מה שמאלץ את השרירים בצד הנגדי לייצב את מנחי הגוף השונים בהתאם לעומס המופעל עליהם.

יתרון נוסף שניתן לייחס לאימון חד צדי טמון בכך שניתן לקדם או לחזק שרירים שנוטים להשאר מאחור כאשר הם מתורגלים באמצעות מכשירים שדרך פעולתם מתבצעת באמצעות שני צדי הגוף ולדוגמא סקווט או שפיפה בעברית לעומת מכרע.

פוסטים

Portfolio Items