מהיר או איטי – מהו קצב החזרות האידיאלי להיפרטרופיה